Het is niet je taak liefde te zoeken

maar wel om in jezelf alle muren te slechten

die je gebouwd hebt om haar buiten te houden

R U M I [Soefidichter 1207-1273]
 
Geef licht door                                           Zie je het geluk niet ?
door licht te zijn.                                        het ziet jou wel !

Als je naar een ander mens kijkt en grote liefde voor diegene voelt, of als je peinst over de schoonheid in de natuur en iets in je reageert daar heel sterk op, dan moet je even je ogen dichtdoen en de essentie van die liefde of schoonheid in je voelen, die onlosmakelijk verbonden is met wat je werkelijk bent, in je essentie. Dat is de reden waarom en liefde en schoonheid je nooit kunnen verlaten, ook als de uiterlijke vormen dat wel doen-

Eckhart Tolle
 
Love in the past is only a memory
Love in the future is only a fantasy
True love lives in the here and now

From The Buddha
 
Vanuit wijsheid weet ik dat ik niets ben
vanuit liefde weet ik dat ik alles ben
tussen die twee voltrekt zich mijn leven

Sri Nisargadatha Maharaj
 
Als je dagelijkse oefening is om je open te stellen voor al je gevoelens, voor alle mensen die je ontmoet, voor alle situaties waarin je je bevindt en dat je erop vetrouwd dat je dat kan zonder jezelf af te sluiten; dan zal je zover komen als mogelijk is. En dan begrijp je alle lessen die ooit zijn onderwezen.

Pama Chödrön

 
Er zijn slechts twee problemen:

óf er is iets wat we niet willen,

óf we willen iets wat er niet is.

Alexander Smit

DE HERBERG

Dit mens-zijn is een soort herberg,
elke ochtend weer nieuw bezoek

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij !
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase….

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten

Wees blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever de dienen

R U M I [Soefidichter 1207-1273]
 
Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
opdat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het Licht niet haat.

Huub Oosterhuis
 
We are meant to shine; as children do. We are born to manifest the glory of ‘God’ that is within us. It’s not just in some of us: it is in everyone. And as we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

MANDELA
 
Love, as though you’ve never been hurt before,
Sing and dance, as though no one can hear or see you
Work, as though you don’t need the money,
Live, as though heaven is on earth

R U M I [Soefidichter 1207-1273]