Waterlelies640x480

Bij de Stichting Achter de Regenboog assisteer ik bij kinder-en gezinsweekenden om kinderen en jongeren te begeleiden bij het verlies van een ouder of een zus/broer. Omdat ook mijn vader jong is overleden voel ik me erg verbonden met deze stichting en hoop dat er nog vele goede weekenden georganiseerd gaan worden.

Het werk van Stichting Achter de Regenboog gaat uit van een brede visie op mens en samenleving. Deze kan in onderstaande uitgangspunten worden samengevat:

  • Het sterven en de dood maken deel uit van het leven. Rouw vloeit op natuurlijke wijze voort uit de band met de overledene en is een normaal verschijnsel. Het is voor een gezonde ontwikkeling belangrijk om de gevoelens van dit verlies te herkennen en hieraan uitdrukking te geven.
  • Elk mens bezit het vermogen boven zichzelf uit te stijgen en de kracht te vinden een verlieservaring te verwerken. De stichting probeert aan te sluiten bij de eigen kracht van het kind om het rouwproces door te gaan.
  • Kinderen rouwen net zoals volwassenen. Zij uiten hun gevoelens overeenkomstig hun leeftijd en ontwikkeling.
  • De kracht van de methodiek van Stichting Achter de Regenboog is dat zij aansluit bij de individuele leefwereld van het kind of de jongere.
  • Kinderen en jongeren kunnen niet los worden gezien van de leefomgeving zoals de ouder(s), broertjes en zusjes en de school.
  • Iedereen die een beroep doet op de stichting wordt in zijn of haar eigenheid ten volle gerespecteerd. Stichting Achter de Regenboog maakt geen onderscheid naar levensbeschouwing, religie en culturele achtergrond van kinderen of hun omgeving

zie ook www.achterderegenboog.nl